Василь Скуратівський. "Дятлова кузня."

Над нами бентежно гуде бір.

- Тату, - зіпершись на старий сосновий стовбур, Олесь напружено дивиться вгору. - Тобі не лячно?

- Від чого, синку?

- Чуєш, як гніваються дерева? Чому це?..

- Весною завше так буває.

Ми йдемо далі; під ногами пру­жинить яглицева долівка. Ураз Олесь зупинився.

- Хто це?

- Де? - перепитую.

- Вистукує...

Принапружую слух, і крізь моно­тонне шумовиння дерев докочуєть­ся чітке: стук-стук, стук-стук...

- Гм, - осміхаюся, - це так дят­лик полуднує. Бачиш, ген-ген сос­на. То там він собі кузню вподобав.

- Як це кузню? - не вгаває Олесь.

Ми украдьки підходимо ближче. Червоноголова птиця жваво викльо­вувала соснову шишку, прилашто­вану у вузькій продзьобині стовбу­ра. Згодом, як шишка вже спо­рожніла, дятел, оглянувшись довко­ла, фурнув геть, а ми тим часом підходимо ближче: під сосною на­чебто хтось упустив мішечка, і зі­брані шишки розсипались долі. Олесь присів біля купки, перебираю­чи розчепірені пластівці шишок: вони нагадували насторожених їжач­ків.

- Тату, а хто це їх порозгублю­вав?

- Ніхто, - кажу, - це дятлова робота. А ось і його кузня. Тутки він із шишок зернятка видзьобує...

- Цікаво як! - сплеснув доло­нями Олесь. - Я вперше бачу таке!

У роздовбаній дірочці межи двох розрослих стовбурів міцно тримала­ся порожня шишечка - щойно тут кувадлив лісовий господар. Ми постояли обіч, обдивилися дятлове господарство й пішли собі. Лишень як дісталися галяви, до нас знову долинуло знайоме: стук-стук, стук-стук...

Ми вже знали - до лісової кузні щойно повернувся коваль.